Styrelsen

 

 

Observera att "@" har bytts ut mot "AT" i e-postadresserna för att skydda mot automatiska massutskick av spam. Byt alltså AT mot @ när du skriver mejladressen

 

 

Adress- och telefonlista, styrelsen, Gudmundstjärns Intresseförening, 2017

Namn

Uppdrag

Mobil

E-post

 

 

 

 

Berit Wästfelt

Ordförande 2018-2020

070-219 46 25

beritATwastfelt.net

Lennart Bjermkvist

Kassör 2018-2020

070-680 74 27

lennart.bjermkvistATtelia.com 

Katarina Rönngren

Sekreterare   (2017-2019)

073-3666773

katarinaronngrenAThotmail.com

Åke Ludvigsson

Ledamot (2018-2020) Vice ordförande (2018-2019)

070-3783024

ludvigsson55ATgmail.com

Gun-Britt   Ullberg

Ledamot (2017-2019), vice sekreterare (2016-2019)

073-087 17 36

gunbritt.ullbergATtelia.com 

Eva Niskanen

 Suppleant (2018-2020)

072-555 33 65

emma_viola_2008ATlive.se

Anita Backström

Suppleant   (2017-2019)

070-378 30 24

 

Fredd Mattsson

Suppleant   (2018-2020)

076-820 59 25

 fr-mattATtelia.com

 

Uppdaterat 2018-10-21